Setup Menus in Admin Panel

Bài kiểm tra Sơ cấp cứu Căn bản Lý thuyết online – P.2: Chăm sóc khẩn cấp 1

Điều kiện đậu: đúng 31/38

Thời gian làm bài: 25 phút

Được làm lại: 10 lần

Nếu bạn tham gia khóa thực hành, bạn hãy vượt qua bài kiểm tra này trước khi tham gia tham gia Phần 2 – Offline: Thực hành cùng chuyên gia để chuẩn bị kiến thức nền tốt nhất và nhận chứng nhận hoàn tất khoá học ngay trong lớp nhé !

Bản quyền thuộc về © Công ty TNHH Kỹ năng Sinh tồn SSVN
X