Setup Menus in Admin Panel

Bài kiểm tra Sơ Cấp Cứu Cơ Bản – Online

Điều kiện đậu: đúng 140/175

Thời gian làm bài: 20 phút

Được làm lại: 10 lần

Bạn có thể tạm dừng bài kiểm tra và quay lại khoá học để làm tiếp.

Nếu bạn tham gia khóa học thực hành, bạn hãy vượt qua bài kiểm tra này trước khi tham gia tham gia Phần Offline: Thực hành cùng chuyên gia để chuẩn bị kiến thức nền và tiếp thu phần thực hành tốt nhất nhé ! Nếu bạn hoàn thành bài kiểm tra này trước  lớp thực hành, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận tại lớp thực hành, nếu bạn hoàn thành bài kiểm tra này sau thì bạn sẽ nhận được chứng nhận bằng file .pdf trong tài khoản của bạn.

90:00 Thời gian còn lạiPhút Giây
Bản quyền thuộc về © Công ty TNHH Kỹ năng Sinh tồn SSVN
X